top of page
Voorwaarden

Automatische vertaling. Voor de hoofdversie gaat u naar onze Engelse pagina.

 

Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2020

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw relatie met  http://www.kivo3d.com  website (de "Service") beheerd door Henniker & Simpson VOF ("ons", "wij" of "onze").

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

De Service omvat specifiek alle 3D-onlineservices die door ons worden geleverd, inclusief en niet beperkt tot links naar 3D-modellen die worden geleverd via externe leveranciers.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de Service.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Henniker & Simpson VOF en haar licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrechten, merkenrecht en andere wetten van zowel België als het buitenland. Onze handelsmerken en handelsstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henniker & Simpson VOF.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Henniker & Simpson VOF.

Henniker & Simpson VOF heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Henniker & Simpson VOF niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal Henniker & Simpson VOF, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies, gebruik , goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) alle inhoud verkregen van de Service; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt beschreven niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan.

Vrijwaring

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie.

Henniker & Simpson VOF haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen voldoen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan a.u.b  neem contact met ons op .

bottom of page